Povestea

În limba romani, „maskar” înseamnă „între”. Pentru demersul nostru, « maskar » înseamnă o punte între două lumi și două culturi ce co-abitează de peste jumatate de mileniu în Lunca Dunării: cea română și cea romani.

În Țara Românească, primele comunități de romi sunt semnalate la sfârșitul secolului al XIV-lea, provenind din Imperiul Bizantin. Împreună cu tătarii, romii devin robi ai mănăstirilor, ai boierilor, dar și ai statului. Asimilarea comunității rome s-a datorat și unui interes demografic al domnitorilor români, datorat densității reduse a populației în câmpia dunăreană. Țările Romane abolesc sclavia în 1856, fiind ultimele din Europa care eliberează romii.

Cele peste șase secole de prezență a etniei rome în sudul României au produs un patrimoniu material și imaterial bogat, precum și o cultură complexă.

Cunoasterea și înțelegerea acestei culturi, promovarea diversității culturale și construcția identității locale pe baza acestora sunt fundamentale pentru o dezvoltare cât mai armonioasă și solidară a comunităților din Câmpia Română. Aceasta este provocarea pe care proiectul Maskar și-o asumă în două orașe teleormănene: Alexandria și Turnu-Măgurele!

CREATIVITATE. JOACA. TEATRU. DIALOG.

CE NE PROPUNEM

Maskar continuă intervenția culturală a asociației T.E.T.A. din Alexandria începută în 2006 prin Festivalul Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS, punând teatrul în slujba dialogului intercultural și a solidarității locale.

Concret, în perioada decembrie 2014 – aprilie 2016, MASKAR își propune:

  • Să implice 40 tineri și 60 de adulți din Turnu-Măgurele și Alexandria în activități participative de înțelegere și reprezentare a culturii rome din cele 2 orașe;
  • Să dezvolte și să aplice metode integrate de abilitare a comunităților interetnice de a promova diversitatea culturală, bazate pe o serie de ateliere de teatru comunitar, dezvoltare personală și pe documentări ale uneia dintre cele mai fascinante și mai puțin documentate istorii aparținând unei minorități: cultura romă;
  • Să prezinte către comunitățile locale din Turnu-Măgurele, Alexandria, București și Cluj-Napoca, către peste 100 de artiști și 550 de ONG-uri din întreaga țară două spectacole de teatru comunitar, bazate pe documentarea unor istorii vechi și istorii recente privind situația romilor din Teleorman.

Maskar în cifre

40 de tineri din Turnu-Măgurele și Alexandria participanți la atelierele de teatru comunitar si dezvoltare personală


40 de ateliere de teatru comunitar și dezvoltare personală organizate în cele două orașe


60 de reprezentanți ai stakeholderilor locali din Turnu-Măgurele și Alexandria participanți la două Grupuri de Consultare Locale


8 reprezentații ale celor două spectacole de teatru comunitar realizate în proiect


800 de persoane din Turnu-Măgurele, Alexandria, București și Cluj participanți la reprezentațiile celor două piese de teatru comunitar


550 de ONG-uri din întreaga țară primesc Handbook-ul Maskar


105 artiști și creatori cunosc metoda Maskar de intervenție socială prin artă