ARTA DE INTERVENȚIE

Arta de intervenție comunitară reunește artiști preocupați de teme sociale stringente și comunități marginalizate, într-un demers de construcție comună a acelor povești relevante pentru istoria comunității.

Arta de intervenție comunitară este o artă de autoreprezentare a colectivităților ignorate, de multe ori transformate în grupuri invizibile, care devin voci sociale puternice, purtătoare de istorii personale emblematice pentru lumea din care provin.

Arta de intervenție comunitară creează solidarități între povești de apartenență la un spirit colecitv de acțiune. Poveștile dau comunităților forța de a-și duce istoria mai departe. De a rezista și exista prin puterea imaginației.TEATRU COMUNITAR

Teatrul comunitar pune în slujba unui grup mai mult sau mai puţin formal şi clar delimitat mijloacele specifice artei teatrale – scrierea dramatică, improvizaţia, jocul de rol, impersonarea, convenţia scenică, interactivitatea, ş.a. Fie că este o metodă de intervenţie socio-artistică, fie că este o încercare de mediere sau de mediatizare, fie că se concentrează pe descoperire şi pe interiorizare, sau pe expunere şi detaşare, teatrul comunitar înseamnă reprezentare şi auto-reprezentare.

Teatrul înseamnă poveste şi acţiune. Teatrul comunitar transformă membrii unei comunităţi din spectatori pasivi în actanţi şi, mai mult decât atât, îi aduce la un loc pentru a găsi împreună vocea, povestea şi identitatea specifice comunităţii lor.

Teatrul, poate mai mult decât oricare altă artă, este aici şi acum. Esenţial şi unic este timpul prezent. Teatrul comunitar este prezentul format din istoriile fiecărui membru în parte şi ale tuturor la un loc şi este punctul de autoreflexie şi de câştigare a autonomiei.COMUNITATEA ROMĂ DIN TELEORMAN

în curândCod etic

COD ETIC

Maskar este un proiect în slujba comunităților din Alexandria și Turnu Măgurele. Acest Cod exprimă angajamentul etic al partenerilor, valorile și principiile pe care fiecare membru al echipei nostre le susține și le asumă în realizarea activităților proiectului.

 

Viziune, valori și principii

„Maskar” (care înseamnă „între”, în limba romani) reprezintă pentru noi încercarea de a construi punți între două culturi ce co-abitează de peste jumătate de mileniu în Lunca Dunării: cea română și cea romani.

 

Cele peste șase secole de prezență a etniei rome în sudul României au produs un patrimoniu material și imaterial bogat, precum și o cultură complexă. Cunoasterea și înțelegerea acestei culturi, promovarea diversității culturale și construcția identității locale pe baza acestora este fundamentală pentru o dezvoltare armonioasă și solidară a comunităților din Câmpia Română.

 

Aceasta este provocarea pe care Maskar și-o asumă în două orașe teleormănene: Alexandria și Turnu-Măgurele! Iar modalitatea prin care realizăm acest lucru este arta de intervenție comunitară, care oferă colectivităților ignorate posibilitatea de a se autoreprezenta, o voce puternică și forța de a-și duce istoria mai departe!

 

Maskar promovează și susține diversitatea culturală, toleranța și dialogul intercultural, egalitatea de gen și nediscriminarea, respectarea drepturilor omului, echitatea socială, echilibrului mediului, transparența și buna guvernanță.

 

Resursa umană

Asigurăm accesul egal, indiferent de vârstă, etnie, sex, apartenență religioasă, orientare sexuală, la activitățile proiectului, singurul criteriu obligatoriu pentru participare fiind respectarea valorilor promovate de Maskar și dorința de implicare! De asemenea, ne angajăm să remunerăm corect și echitabil personalul proiectului, precum și colaboratorii.

 

Relația cu stakeholderii (părțile interesate)

Legătura cu cele două comunități în care ne vom desfășura activitatea este indispensabilă pentru a putea transforma Maskar într-un proiect de succes! De aceea, atât în Turnu-Măgurele, cât și în Alexandria creăm două Grupuri de Consultare Locală  (GCL). Echipa de proiect întâlnește periodic cele două grupuri, pentru a le prezenta progresul activităților, a solicita sprijin și feedback.

 

Transparență

Pentru noi transparența este foarte importantă, de aceea ne anagajăm să punem la dispoziție orice informații referitoare la modul de realizare a activităților și cheltuirea bugetului. Puteți solicita astfel de informații la adresa de e-mail contact@maskar.ro

 

Guvernanță și Responsabilitate societală

Pentru că, dincolo de misiunea Maskar, ne preocupă problemele ecologice, sociale și economice ale societății contemporane și dorim să ne gestionăm activitățile cât mai responsabil, cu un minim impact negativ asupra mediului și un impact pozitiv maxim asupra comunității locale, aplicăm metoda de management responsabil de proiect  „Societal”. Prin intermediul acestei metode, am creionat un plan de acțiune adoptând transversal, în toate activitățile proiectului, principii și măsuri de responsabilitate societală urmând patru domenii de intervenție : social, mediu, economic și bună guvernanță. Pe parcursul proiectului monitorizăm punerea lui în aplicare și la final de activitate vom raporta către beneficiari și public realizările și dificultățile întâmpinate, precum și lecțiile învățate.